Gedragstherapie voor je huisdier - op consult

De doelstelling van een consult is het verminderen of oplossen van het gedrag dat als problematisch ervaren wordt én het welzijn van je huisdier, de gezinsleden en de leefomgeving. Om dit succesvol te doen starten we met een gesprek waarin we spreken over de ervaren problemen, de thuissituatie, het dagelijks leven en de historie van je huisdier. Filmpjes en observaties kunnen helpen om het gedrag goed te kunnen analyseren.
Op basis van alle informatie kom ik tot een diagnose, een plan van aanpak en een prognose.
Dit bespreken we samen, samen zoeken we ook naar mogelijke aanpassingen in huis en passende huisregels. Als training een onderdeel is van het plan, dan help ik je daar - uiteraard - mee op weg, zodat je concreet aan de gang kunt.
Jullie delen jullie ervaringen tijdens het uitvoeren van het plan, zodat we - indien nodig - het plan kunnen aanpassen en daar waar nodig kunnen bijsturen.

Hoe eerder je aan de gang gaat met ongewenst gedrag hoe beter het is voor jullie allemaal. Uiteindelijk is het een verandering voor lange termijn waardoor jullie samen een betere band zullen hebben.

Gedragstherapie Hond

Contactmomenten in de praktijkruimte. De eigenaar komt met de hond naar de Hooipolder in de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch.
Consult € 198,=
 • Gedragsanalyse, historie, diagnose, advies, rapport, basistraining en navolging
Risico analyse agressief gedrag € 95,=
 • Situatie- en gedragsanalyse van de agressie, risicofactoren, omstandigheden, betrokken personen, conclusies en aanbevelingen. Exclusief advies en begeleiding gedragsverandering
Combinatie: consult en risico analyse € 265,=

Gedragstherapie Kat

Contactmoment in de leefomgeving van de kat, bij de eigenaar thuis tot 15 km enkele reis geen reiskosten
Consult € 185,=
 • Gedragsanalyse, historie, diagnose, advies, rapport, training en navolging
Risico analyse agressief gedrag € 75,=
 • Situatie- en gedragsanalyse van de agressie, risicofactoren, omstandigheden, betrokken personen, conclusies en aanbevelingen. Exclusief advies en begeleiding gedragsverandering
Combinatie: consult en risico analyse € 230,=

Gedragstherapie Hond-kat (her)introductie

Dit is speciaal voor relationele problemen tussen een hond en kat in één huishouden of meerdere katten in één huishouden.
Contactmoment in de leefomgeving van de kat, bij de eigenaar thuis tot 15 km enkele reis geen reiskosten
Consult € 198,=
 • Gedragsanalyses, uitgebreide analyse van de thuissituatie, historie, diagnose, advies, rapport, training en navolging

Gedragstherapie Kat-kat (her)introductie

Dit is speciaal voor relationele problemen tussen meerdere katten in één huishouden.
Contactmoment in de leefomgeving van de kat, bij de eigenaar thuis tot 15 km enkele reis geen reiskosten
Consult € 185,=
 • Gedragsanalyses, uitgebreide analyse van de thuissituatie, historie, diagnose, advies, rapport, training en navolging

Gedragstherapie voor meerdere huisdieren

Dit tarief geldt voor de combinatie hond - kat, twee honden of meerdere katten.
Bij katten: Contactmoment in de leefomgeving van de dieren, bij de eigenaar thuis tot 15 km enkele reis geen reiskosten.
Twee honden: Met de honden in de Hooipolder
Consult € 250=
 • Gedragsanalyse, historie, diagnose, advies, rapport, training en navolging
Risico analyse agressief gedrag € 95,=
 • Situatie- en gedragsanalyse van de agressie, risicofactoren, omstandigheden, betrokken personen, conclusies en aanbevelingen. Exclusief advies en begeleiding gedragsverandering
Combinatie: consult en risico analyse € 325,=

Gedragstherapie voor konijn of knaagdieren

In een telefonisch overleg stellen we vast wat de problematiek is en of een telefonisch consult of een fysiek consult nodig is. Mocht na het telefonisch consult toch blijken dat een uitgebreider consult nodig is, dan wordt het bedrag van het telefonisch consult in mindering gebracht op het uitgebreide consult. Contactmomenten in de leefomgeving van het konijn (afhankelijke van het probleem) tot 15 km enkele reis geen reiskosten.

Telefonisch consult € 30,= (bij twee konijnen: € 45,=)
 • Summiere gedragsanalyse, voorlopige diagnose, compact rapport met tips en training.
Consult konijn € 90,=
 • Gedragsanalyse, historie, diagnose, advies, rapport, training en navolging
Risico analyse agressief gedrag konijn € 45,=
 • Situatie- en gedragsanalyse van de agressie, risicofactoren, omstandigheden, betrokken personen, conclusies en aanbevelingen. Exclusief advies en begeleiding gedragsverandering
Combinatie: consult en risico analyse € 120,=
Dierengedragadvies

Het lukt me niet om zonder cookies te werken, het zijn er zo min mogelijk en ze zijn anoniem.